Een handreiking

In dit boek gaat Yolanda Hulscher dieper in op het vakgebied muziekagogie aan de hand van begrippen, randvoorwaarden, structuren en praktijkvoorbeelden, met bijzondere aandacht voor de positionering van de muziekagoog.

‘Muziekagogie een handreiking’ is bedoeld als theoretisch kader voor de opleiding muziekagogie. Daarnaast is het een handreiking voor afgestudeerde muziekwerkers in de zorg-, hulpverlening of het speciaal onderwijs, voor muziekwerkers die belangstellend zijn en voor collega’s in muzische of agogische beroepen met een vergelijkbaar, vaak solistisch karakter. Voor organisaties, instellingen en overheid is dit boek te gebruiken om meer informatie over muziekagogie te verkrijgen en zodoende een visie te ontwikkelen en/of te toetsen. 

Muziek is een fantastisch middel om te gebruiken in de zorg. De kracht van zowel luisteren naar muziek als actief musiceren is groot en heeft invloed op ons hele brein. Muziek heeft onder andere invloed op taal, motoriek, geheugen, cognitie, sociale vaardigheden, ontwikkeling, maar ook op pijnbeleving. Muziek opent de deur tot contact met anderen. Muziek verbindt, verrijkt en zet in op zingeving en beleving. Bovendien is muziek laagdrempelig, het biedt veel mogelijkheden en er is voor ieder wat wils. 

Muziekagogie is een duidelijk antwoord op de toenemende vraag om muziek meer in te zetten in de zorg voor mensen met een beperking. Het biedt deskundigheid, zowel in de directe begeleiding van cliënten, als in het geven van advies en voorlichting, coaching en toepassing in diverse geledingen.

Reacties zijn gesloten.