De opleiding muziekagogie

De landelijke opleiding muziekagogie is gevestigd te Alkmaar en onderdeel van Artiance, centrum voor de Kunsten. Het is een tweejarige deeltijdopleiding van één volledige studiedag per week en een supervisie/intervisietraject van vijftien ontmoetingen. Er is voldoende (vooral brede) muzikale kennis en vaardigheid vereist en de beheersing van zeker één begeleidingsinstrument.

Men dient een minimaal aantal uren te werken in een organisatie met muziek als medium en te beschikken over een behoorlijke werkervaring in de gezondheidszorg of het speciaal onderwijs. Er is in principe geen directe stagebegeleiding vanuit de opleiding op de werkvloer, coaching is wel mogelijk. Er wordt gewerkt aan de hand van opdrachten en terugkoppeling in de opleiding. In het tweede jaar heeft de student een persoonlijk scriptiebegeleider. De studenten sluiten de opleiding af met een speciaalstudie (scriptie).

Gedurende het eerste jaar ligt de nadruk op groepsgericht werken, tijdens het tweede leerjaar ligt de nadruk op de individuele muzieksessies. De gewenste vooropleiding ligt op hbo-niveau, bijvoorbeeld SPH, hbo-V, PABO of Sociale Academie. De toelating tot de opleiding geschiedt door een bijeenkomst met de opleidingscoördinator en vakdocenten. Zij selecteren op zowel de muzikale kennis en vaardigheden, als op de persoonlijke inbreng/attitude,  ervaringen in de zorgsector, communicatieve vaardigheden en het vermogen tot improvisatie en anticipatie.

Voor meer informatie kijk op: www.artiance.nl

Adres:
Artiance Centrum voor de Kunsten
Canadaplein 3
1811 KE Alkmaar
(072) 540 4335

Reacties zijn gesloten.